Aydınlatma Metni

AFRA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ AYDINLATMA METNİ

AFRA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SES IŞIK GÜV.SİS.MOB.İNŞ.veTAAH.Tic.Ltd.Şti. (AFRA) olarak Kişisel verilerinizin güvenliğine çok önem veriyoruz. Veri güvenliği kapsamında her türlü kişisel bilgilerinizin, temel hak ve hürriyetleriniz ile Anayasal Haklarınızın korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
AFRA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SES IŞIK GÜV.SİS.MOB.İNŞ.veTAAH.Tic.Ltd.Şti. Veri Sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. Söz konusu işlemeye dair verilerin toplanma usulü, amacı, hukuki dayanak, süreler ve veri işlenmesine ilişkin bilgi alma hakkınıza ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması- İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel veriler AFRA tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,  çağrı merkezi, internet sitesi, görsel, fiziksel,  mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak  toplanmaktadır. Ayrıca www.yakakamerasi.net internet sitemizi kullandığınızda, AFRA’yı ziyaret ettiğinizde, AFRA organizasyonlarına katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

AFRA hizmetlerinden kişisel olarak yararlandığınız ya da AFRA ‘nın tabi olduğu yasal düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmesi durumunda söz konusu müddetçe;

 • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz,
 • AFRA’dan aldığınız hizmet gerektiriyorsa finansal verileriniz, hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • AFRA bünyesinde işe başvurmanız hâlinde, bu kapsamda elde edilen özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz, AFRA bünyesinde çalışıyorsanız veya daha önce çalışmış  olmanız durumunda iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz ve iş akdiniz kapsamında gerekli olan ve işe yatkınlığınız ile ilgili kişisel verileriniz,

Aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,
 • Kimliğinizin teyit edilebilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,
 • AFRA’nın tabi olduğu Yasal yükümlülüklerin  yerine getirilebilmesi,
 • İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi,
 • İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,
 • Vergi Yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Raporlama ve denetim yapılabilmesi
 • AFRA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin veri güvenliğinin temini,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi, iş stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

Yukarıda yer verilen işleme amaçlarının yanı sıra , kişisel verilerinizin, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik:

 • İlgili bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla yetkilendirilmiş olmak kaydıyla diğer özel veya kamu tüzel kişileri ve yargı organları, icra dairelerine,
 • Avukatlar, danışmanlar ve bağımsız denetim ve vergi danışmanları  dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere,
 • Vergi sorumluluğu gereği paylaşılması gereken kurumlara,
 • AFRA ’nın  sunduğu hizmetlerin ifasını mümkün kılacak anlaşmalı olunan her türlü hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız dâhil,  hizmetlerinin  geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarabilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel, fiziksel ya da elektronik, dijital  ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve AFRA ’nın verdiği hizmet kapsamında sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

3. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

​Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Eğer işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacı ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri ve aktarma amacını öğrenebilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme hakkını haizsiniz.

4. Veri Güvenliği

AFRA , kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve personelimiz ile gizlilik sözleşmesi imzalanması, fiziki ve dijital ortamda saklanan verilerin güvenliği, dijital ortamda saklanan verilere yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla şifreleme teknikleri gibi her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

AFRA tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve söz konusu verilere ilişkin işleme ve güvenlik politikalarına ilişkin olarak daha detaylı bilgi almak istemeniz durumunda lütfen “Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Güvenliği-Mahremiyeti Prensipleri” linkini tıklayınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri   ve şikayetlerinizi “AFRA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SES IŞIK GÜV.SİS.MOB.İNŞ.veTAAH.Tic.Ltd.Şti.“ Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Güvenliği- Mahremiyeti Prensipleri Bilgi Formu’nu kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen posta adresine gönderebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Lizbon Cad. No:19 A.Öveçler
Çankaya/Ankara

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.