Yangın Alarm Sistemi Periyodik Bakımı

Yangın Alarm Bakım Sözleşmesi , Kamu kurumlarında, özel işletmelerde ve toplu konut binalarında bulunan yangın alarm sistemlerinin sağlıklı çalışabilmesi için uzman ekip tarafından periyodik olarak bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Solo Türkiye İthalat ürünleri yangın alarm sistemi periyodik bakımı işi için uluslararası anlamda tek ve rakipsizdir. Firmamız yangın alarm sistemlerinin bakımı ve testi için yıllardır ARGE çalışması yapan İngiliz SOLO firmasının ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapmaktadır.

Periyodik kontrol ve bakım işleminin yapılma şekli yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Yangın Alarm sistemleri dedektörler,butonlar,sirenler ve bunların yapısını oluşturan elektronik kartlar ve diğer komponentlerden oluştuğundan güvenilirliği ve sürekliliği koruyabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması gereklidir. SOLO olarak hassasiyetimiz bu bakımların gerekliliği hususunda kullanıcılarını devamlı bilgilendirmekte ve bu konudaki süreci hemen başlatmaktadır.

Sistemler, devreye alındıktan sonra, sistemin hassasiyeti, kurulu bulunduğu ortamın risk faktörü ve koşulları (kirlilik, insan araç sirkülasyonu v.s.) gözönüne alınarak bir bakım periyodu oluşturulur ve bu periyoda göre yıllık bakım adedi belirlenerek kullanıcıya teklif sunulur. Kurumun isteği doğrultusunda bu bakım anında veya garanti süresi bitiminde başlatılabilir. Onay alındıktan sonra müşteri için bir dosya oluşturulur ve yapılacak bakımlar periyodik bakım takip çizelgesine işlenir. (Kurumun talebi doğrultusunda bu dosyadan 1 adet de kuruma verilebilir.) Yapılan bütün işlemler BAKIM FORMU üzerinde işaretlenir ve bu form karşılıklı olarak imzalanır. Formun bir nüshası kullanıcıya teslim edilirken diğer nüsha kullanıcının bakım dosyasında arşivlenir. Bu sayede sistemle ilgili yapılan ve yapılması gereken çalışmalar takip edilebilir, gerektiğinde bu raporlar müşteri veya 3. Kişilere sunulabilir. Arızalı olduğu tespit edilen ürün veya yedek parçalar onay alınarak değiştirilir. Sözleşme süresince bakımlar haricinde sistemle ilgili yaşanan her türlü sıkıntıda ücretsiz acil servis hizmeti verilir.

Yangın Alarm Bakım Sözleşmesinin Temelleri

Yangın alarm sistemi içindeki bazı elemanların (dedektör, buton, kablolama, siren) zamanla duyarlılığını kaybetmesinden dolayı bakım şarttır.
Bakıma giden teknisyen değişmesi gereken ürünleri belirler ve değiştirir.
Uygun olmayan yerlerdeki elemanların yer tespitini yapmak ve raporlamak.
Adresi değişen dedektörlerin tespitini yapıp adreslemek.
Yeni ek bina tespiti ya da yeri değiştirilen dedektör tespiti.
Panel ve tekrarlayıcı panel kontrolü.
Panellerin sürekli açık kalmasını sağlamak.
Dedektörlerin su ile temasını engelleyecek tespitler yapmak.
Sağlıklı bir hat olması için kablo hattını kontrol etmek, ettirmek.
Bakımların senede 4 defa yapılması yangın algılama sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Yangın Alarm Sistemi Periyodik Bakımı